Letňany se dynamicky vyvíjí. Je to plně v souladu se strategickým plánem hl.m. Prahy za kterého citujeme:

Strategickým cílem je soustředění nabídky pracovních příležitostí a veřejné vybavenosti do nových území rozšířeného celoměstského centra, významných center s podílem celoměstských funkcí a místních center je přiblíží k nejvýznamnějším lokalitám bydlení. Tím se stanou pro obyvatele Prahy dostupnější a zlepší se prostorové rozmístění jednotlivých funkcí města. Rozvojem území rozšířeného celoměstského centra (lokality Pankrác včetně okolí stanice metra Budějovická, Karlín, Bubny–Zátory) a dalších strategických rozvojových území (Vysočany, Letňany–Kbely, Ruzyně–Drnovská, Západní Město) dojde k decentralizaci zejména komerčních aktivit, která sníží dopravní zatížení historického jádra. Tyto lokality by spolu s centry Dejvice, Nové Butovice a Palmovka měly převzít některé funkce celoměstského a nadměstského významu.

Rozvoj území rozšířeného celoměstského centra, obvodových center a dalších strategických rozvojových území

V rozšířeném celoměstském centru (Smíchov, Pankrác, Karlín, Bubny–Zátory) a dalších strategických rozvojových územích (Vysočany, Letňany–Kbely, Ruzyně–Drnovská, Západní Město) podporovat umístění investičních záměrů celoměstského a nadměstského významu (instituce města a ústřední orgány státu, centrály nadnárodních institucí, bankovní a komerční centrály, obchody, kulturně-společenská a vzdělávací centra, vhodná sportovní zařízení apod.).

Proto se zde soustředí celá řada investičních aktivit, které vytvoří z Letňan jednu z nejzajímavějších pražských čtvrtí. To se netýká jen rezidenční výstavby, ale i zeleně, cyklostezek, pracovních příležitostí.

Letňanský lesopark

Toto je pro nás nejdůležitější projekt a proto jsme mu věnovali samostatnou kapitolu.

U Lesoparku – Jih, Letňanské zahrady

Mezi výstavbou rodinných domků a Novou Toužimskou vyroste bytová výstavba. Tato výstavba je tzv. jižní část čtvrti U Lesoparku. Bytové domy na hranici k rodinným domům budou pětipatrové, zasazené v zeleni. Uprostřed výstavby bude dominanta s více patry. Projekt realizuje největší pražský developer, společnost Central Group.

Rezidence Veselská

Ještě jižněji než je výstavba Letňanských zahrad se připravuje další bytový projekt Rezidence Veselská.

Revitalizace Avie

Na místě současného průmyslového areálu má vzniknout nová residenční čtvrť s byty, školou a parky. Jedná se o dlouhodobý záměr.

Office Islands

Office Islands přináší koncept moderního kancelářského komplexu, který nabídne osobitou atmosféru, široké zázemí služeb i prostor pro relaxaci. Výrazným architektonickým prvkem je centrální, mírně zapuštěné náměstí, k němuž přiléhá restaurace a další obchodní plochy. Nedílnou součástí areálu je také prostorný park s vodními prvky a možnostmi pro trávení volného času. Tento projekt je díky odchodu společnosti HochTief z České republiky v současnosti pozastaven. Čeká na nového developera.