Věříme, že mezi našimi budoucími obyvateli bude mnoho cyklistů. Proto okolo naší čtvrti vzniknou cyklostezky a cyklotrasy. Nebudou to ale takové ty namalované pruhy na frekventované silnici. Budou to krásné cyklotrasy v zeleni, naprosto oddělené od automobilové dopravy.

Nebudou sloužit jen pro radost, ale můžete po nich pohodlně dojet k metru, nebo na Čakovické nádraží. Ti zdatnější mohou dojet ještě mnohem dál. V našem zeleném pásu totiž povede páteřní cyklostezka A-27. Ta vede až k Vltavě, nebo na druhou stranu do Kostelce.

Zdroj mapy: Ing. Květoslav Syrový, Dipro sro, Dopravní a inžnýrské projekty, sekce bezmotorové dopravy, www.dip.cz