Jedna z největších investic hlavního města Prahy do ekologie, letňanský lesopark, se z plánů a papírů začal rodit do krásy. Za krátkou dobu jeho existence si do něj našla cestu řada nejen letňanských obyvatel, kteří využívají nově vybudované cyklostezky k procházkám, jízdě na kole či kolečkových bruslích. V budoucnu se navíc budou moci volně pohybovat i v okolí stezek, které je v současné době oplocené, neboť je třeba ochránit nově nasázené stromky a keře.

Projekt Lesopark byl již od začátku rozdělen na několik etap. Vybudování cyklostezek a „vyladění“ jejich okolí spadá do první etapy. V nejbližší době, snad již na podzim, by měla být zahájena realizace druhé etapy, v průběhu které bude vybudována tzv. sportovní část. Ta se bude nacházet v prostorách dvou kopců, již v minulosti vytvořených navážkou zeminy. V připravovaném projektu je nyní navrženo zvětšení tohoto území dovezením další zeminy s tím, že kopce pak budou vyšší a i jejich tvar bude upraven. Po celém obvodu kopců budou vytvořeny běžecké tratě, které by měly mít značené úseky a některé jejich části i povrch upravený vyloženě na běhání, tedy s měkkým podkladem z kůry a pilin. V nové části vzniknou také „sjezdové“ tratě pro cyklisty, v zimě až napadne sníh i pro lyžaře. Celý upravený kopec bude revitalizován zelení.

Zdroj: Mag. Kabický starosta Letňan

Co je to Lesopark?

Lesopark (neboli lesní park či park v lese) je obvykle příměstský les, který v sobě kombinuje prvky původního lesa a běžného městského parku.

Na rozdíl od běžného lesa je zde potlačena jeho původní funkce produkce dřevní hmoty ve prospěch nové základní funkce, kterou je zde především oddech, odpočinek, relaxace, rekreace, zábava a sportovní aktivity obyvatelstva, nezanedbatelná je zde i jeho funkce okrasná, estetická a krajinotvorná. Z těchto důvodů lesoparky obvykle bývají zřizovány zejména na okrajích velkých měst, respektive v okolí velkých lidských sídlišť, v okolí lázeňských měst nebo v okolí hojně navštěvovaných rekreačních středisek. Lesoparkovou úpravu mohou mít i některé zoologické zahrady, muzea v přírodě apod.

Původní les zde bývá obohacen zejména o hustší síť upravených lesních cest, které mohou být doplněny lavičkami, altány, vodními plochami (jezírky, rybníčky, fontánami), plastikami, studánkami, veřejnými zahrádkami, dětskými hřišti, drobnými zařízeními pro rekreační a kondiční sportování v přírodě a dalším vhodným občanským vybavením známým z běžných parků. Svým pojetím má velmi blízko k anglickému parku.

V ideálním případě běžný městský park na okraji města postupně přechází v lesopark, dále od města pak lesopark přechází v normální les.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Lesopark

Letňany budou mít vlastní rozhlednu i sjezdovku.

Magistr Kabický (starosta Letňan) představil v Letňanských listech návrh druhé etapy výstavby lesoparku, tzv. sportovní část.
Projekt, který systémově navazuje na stávající část parku a který vedení radnice připravuje ve spolupráci s hlavním městem Praha, je sice během na dlouhou trať, ale na jeho konci bude multifunkční plocha pro sportovní vyžití a relaxaci (nejen) občanů Letňan. Základním rysem druhé etapy je rekultivace dvou hrbů které jsou dobře viditelné z Toužimské ulice.

Jejich úprava bude spočívat v přesunu zeminy tak, aby vytvořila „pohoří“, jehož vrchol by měl být přibližně o šest až osm metrů výše než je v současné době. Na jednom z kopců by měla stát rozhledna, jejíž vzhled dosud není pevně určený, takže ho mohou Letňanští ovlivnit prostřednictvím ankety nebo místního referenda.
„I když zde vnikne dominanta na úrovni Řípu, není třeba se bát, že by rozhledna nějak omezovala, nebo dokonce ohrožovala bezpečnost provozu na blízkém letišti. Splňuje všechny potřebné parametry,“ řekl k plánovanému projektu starosta městské části Praha 18 Mgr. Ivan Kabický.
Zbývající plocha lesoparku je – jak je patrné z obrázků – přizpůsobena ke sportovním aktivitám. Počítá se s vytvořením běžeckých tratí s upraveným povrchem, přírodními „procházkovými“ pěšinami a na severní straně s lyžařským svahem, který bude překlenutý dvěma lávkami. Ten bude v letním období sloužit cyklistům, v zimě pak ke sjezdovému lyžování.

Součástí návrhu je i nová přístupová alej, která umožní obyvatelům Letňan přímý příchod do lesoparku ze Staré Návsi přes parkoviště v Ostravské ulici a přes pole.
Předpokládaný termín zahájení prací na této druhé části lesoparku je podzim 2011, nový sportovně-relaxační komplex by měl být dokončený do konce roku 2014. Vybudování sportovního sektoru parku bude velmi nákladné (jen počáteční investice činí 25 milionů korun), hlavním investorem této akce bude Magistrát hlavního města Prahy, ale zdárné dokončení akce je samozřejmě prioritou i letňanské radnice.
„Ani druhá etapa výstavby lesoparku však nemusí být konečná. Projekt má potenciál dalšího růstu – může pokračovat směrem na Vinoř a Kbely, ale také může být v lesoparku vytvořeno potřebné zázemí, například půjčovna sportovních potřeb, občerstvení, a samozřejmě další parkoviště s dostatečnou kapacitou, např. v místech vedle betonárky,“ přiblížil Mgr. Kabický budoucnost největší nově vytvořené relaxační zóny na území hlavního města.

Obvodový plášť rozhledny bude porostlý popínavými rostlinami, během roku se tak bude vzhled věže měnit.