Denně čteme v médiích o tom, jak planeta země vysychá a voda bude čím dál tím dražší. Alarmující články jak vysychají studny. Pak zas přijde povodeň.

Uvažujme logicky. Podívejme se třeba na Prahu. Kolik plochy dnes zabírají domy, silnice, vybetonovaná náměstí… Prostě místa kde se dříve voda volně vsakovala do podzemních vod. Dnes všechna tato voda steče do kanalizace a pak rychle do Vltavy, nebo do Labe a je pryč. A samozřejmě dole po toku pak mají potopu.

My jsme se rozhodli to takhle nedělat. Veškerá voda co naprší na naše silnice a střechy domů by měla zůstat v Letňanech a dotovat podzemní vody. To je ten systém poldrů, podzemních vsakovacích nádrží a strouhy. Má to i jednu další velkou výhodu. Od okolní výstavby chceme naši čtvrť U lesoparku oddělit pásem zeleně, kde budou hlavně stromy. Díky tomu porostou jak z vody :)

U rodinných domů máme nádrže, kam stéká voda ze střechy. Z těch se dá pak zavlažovat zahrada. Dá se udělat i automatický závlahový systém a opět se využije všechna voda. Při dnešních cenách vody je návratnost 12 let, což není žádná sláva. Jsem si však jistý, že cena vody v Praze dramaticky poroste. Investice do zahradního balíčku se tak stane výhodnější než třeba investice do trojskel.

Ono to ale není jenom o penězích. Pomoc přírodě a záchrana planety pro příští generace je ještě důležitější. Dešťová voda je navíc pro rostliny lepší, než upravená, vychlórovaná pitná voda.

Celý systém zpracování dešťové vody nás stál mnoho milionů. Snad aspoň v těchto horkých dnech to někdo ocení… 

Retenční nádrž

Ta díra je vyplněna těmi boxy vpravo. Dešťová voda do ní nateče a pomalu se vsakuje. Teprve až je celá zaplněná začne voda přetékat do dalšího poldru. Celé je to schované v zemi. Dnes jsou z toho vidět jen dva oranžové komínky - čistící otvory.

Poldry

Celkem máme 4 poldry. Jsou vzájemně propojené. Na stěnách bude speciální odrůda trávy, které nevadí zaplavení ani několik dnů.

Poldr 2:

Poldr 3:

Strouha a čtvrtý poldr

Strouhou doteče dešťová voda do posledního poldru. Teprve při naprosto vyjímečných deštích se tento poldr naplní a co nestačí pobrat odtéká do dešťové kanalizace, pak do Mratínského potoka a do Labe.